Protokoll från Årsmötet 15 februari 2024

Protokoll från Årsmötet 16 februari 2023